Duurzaamheid

Er zijn tal van duurzame aspecten meegenomen in het ontwerp. Zo wordt gebruik gemaakt van zonnecellen, Warmte Koude Opslag, Cradle to Cradle-materialen en wordt er demontabel gebouwd. Daarnaast is nadrukkelijk aansluiting gezocht met het type werkzaamheden van Van Helvoirt Groenprojecten. Zo fungeert bijvoorbeeld de leemkachel, gestookt op groenafval, als centrale ontmoetingsplaats in het gebouw en wordt urine afgescheiden, zodat het struviet op termijn als meststof gebruikt kan worden.

Hieronder volgen vier voorbeelden die het ontwerp aan de hand van de thema’s illustreren:

'De kruikenzeikers' en het helofytenfilter op het schuine dak
Dat regenwater prima te gebruiken is als spoeling voor toiletten is al heel lang bekend. Dat je vervolgens het afvalwater van de toiletten kunt zuiveren met een rietfilter is ook niet nieuw. Maar het combineren van beide methoden op en met eenhellend groendak is wel uniek in Nederland.

De eerste gedachte in dit gebouw is om urine apart op te vangen. Deze wordt vervolgens (te zijner tijd) afgevoerd naar een installatie waar er vervolgens struviet van gemaakt wordt. Dit  struviet is een zeer waardevolle toevoeging aan de mest die de hovenier in zijn projecten toepast. Bijkomend groot voordeel is, dat de impact op het helofytenfilter met 85% wordt verlaagd door de urine uit de toiletspoeling te halen. Het helofytenfilter zou namelijk de meeste moeite moeten doen voor het afbreken van de urine. Kortom met dit principe gaan we als het ware terug naar het “kruikenzeiken” waar Tilburg zo bekend om is geweest.

Het innovatief denken van het Bouwteam+ heeft nog een ingenieuze oplossing gebracht. Voor een helofytenfilter is immers verval nodig. Door het vuile water omhoog te brengen kan het schuine dak van het gebouw, wat al voorzien zou worden van een groendak, dienst doen als helofytenfiler. De ligging op het noorden is voor de planten ideaal. De schuine ligging zorgt voor het gewenste verval.

De leemkachel
De leemkachel tussen de hal en de kantine neemt in de nieuwbouw een centrale plaats in. De haard is hierdoor bijna letterlijk het middelpunt van het gebouw en straalt naar alle zijden warmte uit. De kachel, gebouwd van milieuvriendelijke materialen (“het liefst zouden we zelfs leem uit de lokale leemputten gebruiken”), wordt gevoed met snoeiafval van Van Helvoirt Groenprojecten.

Het groene zonnescherm
De nieuwbouw is pal noord/zuid georiënteerd. Dat betekent dat de hal een enorme hoeveelheid licht binnenvangt, waardoor ook warmte ontstaat. Die warmte is zeer nuttig in de koude winter. In die periode worden de stralen van de laagstaande zon doorgekaatst via de spiegelvijver voor de gevel en worden ze via de lichtgekleurde plafonds tot diep in het pand geleid. In de zomermaanden moet de warmte juist afgevangen worden. Daarom krijgt het dak daar een overstek. Maar er is nog iets bedacht wat rechtstreeks de kunde van het hoveniersbedrijf raakt. Voor de gevel worden tussen goot en bodem spandraden gespannen waaromheen klimplanten zullen groeien. Deze klimplanten zorgen in de zomermaanden voor een fraai groen beeld en filteren bovendien het zonlicht als een natuurlijk zonnescherm. In de winter verliezen de planten hun blad en laten zij licht en warmte juist weer door. De planten worden gevoed door het regenwater dat via de hemelwaterafvoeren naar de plantvakken wordt geleid.

De binnendeur als detailvoorbeeld
De nieuwbouw wordt gebouwd van hout. Hiervoor worden houten kolommen in combinatie met volhouten wanden en houten kanaalplaat daken gebruikt. In een traditionele detaillering worden in een gat in de wand kozijnen geplaatst, waarin vervolgens een deur of raam wordt gemonteerd. In dit gebouw is dat echter niet het geval. Want waarom zouden er hier kozijnen worden gebruikt? De volhouten wanden zijn immers geschikt om rechtstreeks deurscharnieren aan te brengen of een glazen deel in sponningen in te zetten. Daarmee wordt materiaal geëlimineerd en zijn minder handelingen en transport nodig. De enige vereiste is zorgvuldigheid tijdens de prefabricage en in de afwerking. Om vervolgens een even simpel als scherp detail te krijgen. De manier waarop in dit gebouw met het detail van de binnenkozijnen wordt omgegaan symboliseert de manier waarop er op alle niveaus is nagedacht over materiaalgebruik.
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits